PERATURAN PENGGUNAAN PUSAT AKSES SMK LUI BARAT

PERATURAN PUSAT AKSES SEKOLAH (SEBELUM)

 1. Pelajar/pengguna hendaklah membuat tempahan sehari sebelum menggunakan komputer di pusat akses sekolah.
 2. Dilarang membawa beg/fail dan makanan/minuman ke dalam bilik akses.
 3. Dilarang membawa sebarang cakera milik persendirian ke dalam bilik akses kecuali dengan kebenaran guru penyelaras Pusat Akses Sekolah.
 4. Dikehendaki mengisi butir-butir yang perlu di dalam buku log penggunaan bilik akses untuk mengesan setiap pengguna bilik akses.

PERATURAN PUSAT AKSES (SEMASA)

 1. Masa bagi setiap pelajar/pengguna menggunakan komputer adalah seperti yang ditetapkan oleh guru bertugas.
 2. Satu PC hanya untuk satu orang pengguna, tidak boleh berkongsi.
 3. Dilarang sama sekali mengusik barang talian/sambungan kawat yang terdapat di belakang komputer, atau membuka penutup komputer.
 4. Disket atau pen drive yang dibawa masuk hendaklah diimbas (scan) terlebih dahulu.
 5. Dilarang melayari laman web yang tidak berkaitan dengan P&P khususnya yang berunsur lucah, ganas, hiburan (games, movie, muzik) seperti laman web berkaitan dengan muzik dan sebagainya.
 6. Kemudahan mencetak bahan hendaklah mendapat kebenaran daripada guru bertugas terlebih dahulu.
 7. Sebarang kerosakan mesti dilaporkan kepada guru bertugas.

PERATURAN PUSAT AKSES (SELEPAS)

 1. Pelajar / pengguna perlu menutup komputer (shut-down) dengan langkah-langkah yang betul.
 2. Dilarang membawa keluar daripada bilik sebarang perkakasan/perisian komputer milik Pusat Akses Sekolah.
 3. Pengguna bertanggungjawab memastikan kebersihan dan kekemasan sebelum meninggalkan bilik akses.